Udvikling af database for rekreativt fiskeri

REKREA-projektet udvikler en database, som sikrer, at data er ensartede og lettilgængelige

I en af REKREA-projektets arbejdspakker udvikles en database for rekreativt fiskeri. Formålet er at sikre, at data lages på en standardiseret og let tilgængelig måde. 

DTU Aqua har allerede databasen Fiskeline, som indeholder de data, som instituttet indsamler fra det kommercielle fiskeri. Data fra det rekreative fiskeri er ikke struktureret på samme måde som data fra det kommercielle fiskeri, og de passer derfor ikke ind i den nuværende databasestruktur. Det løses ved at lave en tilbygning til den eksisterende database. 

Udviklingen af databasen sker i samarbejde med det kommercielle firma AnchorLab.

 

 

Kontakt

Troels Kjeldbjerg Jessen
Akademisk medarbejder
DTU Aqua
93 51 14 53
http://www.rekrea-fisk.dk/Intro/Indhold/Database
17 SEPTEMBER 2019