Implementering i bestandsvurdering og rådgivning

REKREA-projektet skal sikre, at de indsamlede data kan anvendes i bestandsvurderingerne og den biologiske rådgivning om fiskebestandenes tilstand 

En af REKREA-projektets arbejdspakker arbejder videre med de data, som bliver indsamlet i undersøgelserne af kystfiskeriet ved Fyn, torskefiskeriet i Øresund, laksefiskeriet i Østersøen og ålefiskeriet i Storebælt. Formålet er at sikre, at de indsamlede data for de fire arter kan anvendes i bestandsvurderingerne og den biologiske rådgivning om fiskebestandenes tilstand.

Kvaliteten af de indsamlede data skal sammenlignes med data fra andre lande for at sikre, at data kan bruges sammen. Det er nødvendigt, fordi bestandsvurderinger af fiskebestandene udarbejdes i ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd), hvor de lande, der fisker i det samme områder, hver især leverer data til den fælles bestandsvurdering. Arbejdspakken skal herunder særskilt undersøge effekten af de rekreative fangster på bestandsstatus og biologisk rådgivning for torsk i den vestlige Østersø. 

 

 

Kontakt

Marie Storr-Paulsen
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 34 41
http://www.rekrea-fisk.dk/intro/indhold/bestandsvurdering
26 MAJ 2020