Kommunikation

Kommunikation er en integreret del af REKREA-projektet

Kommunikation og inddragelse af interessenter er afgørende for REKREA-projektet, fordi projektets succes afhænger af, at tilstrækkeligt mange lyst- og fritidsfiskere vil deltage i projektet med oplysninger om fangster m.v. 

Kommunikationen omfatter både målrettet kommunikation til lyst- og fritidsfiskere og mere generel information i relevante medier. 

 

Kontakt

Karin Stubgaard
Kommunikationskonsulent
DTU Aqua
35 88 30 33
http://www.rekrea-fisk.dk/intro/indhold/kommunikation
26 MAJ 2020