Forside

REKREA: Forbedring af forvaltningsgrundlaget for bestande i det rekreative fiskeri

Projektet er slut. Hent rapporten med projektets resultater her

Billedcollage af lyst- og fritidsfiskeri

Baggrund for REKREA-projektet

Nogle af de fiskearter, som lyst- og fritidsfiskere fisker efter i Danmark, er også vigtige for erhvervsfiskeriet. For at kunne vurdere hvordan en fiskebestand har det, er det vigtigt at vide, hvor mange fisk der fanges af både erhvervsfiskere og lyst- og fritidsfiskere. 

Når der er et rekreativt fiskeri af et vist omfang på en bestand, kan det være vigtigt at medtage disse fangster, når man skal vurdere bestandens tilstand. Erhvervsfiskeriets fangster er kendt med ret stor sikkerhed, mens kendskabet til de rekreative fangster typisk er mere usikkert. Der er derfor i dag fiskebestande, hvor forskerne har utilstrækkelige oplysninger til rådighed, når de skal vurdere bestandenes tilstand. Det kan betyde, at grundlaget for at forvalte bestanden optimalt ikke er til stede.

Formål med REKREA-projektet

Alle lande i EU skal indsamle information om lyst- og fritidsfiskeres fangster af visse fiskearter. Det har vi gjort i Danmark siden 2009, og i dag omfatter undersøgelserne torsk, ål, laks og havørred. Undersøgelserne foregår med webbaserede spørgeskemaer. I REKREA-projektet indsamler DTU Aqua yderligere informationer fra det rekreative fiskeri for at supplere og forbedre kvaliteten af data i den eksisterende undersøgelse. 

Målet er at skabe et bedre grundlag for forvaltning af nogle af de marine fiskebestande, som både fanges af lyst- og fritidsfiskere og af erhvervsfiskere, og at sikre, at der også er fisk til alle i fremtiden.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte projektleder Hans Jakob Olesen, DTU Aqua, hjo@aqua.dtu.dk, tlf. 21 15 42 53.

REKREA-projektet er finansieres af
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og  Fiskeristyrelsen

 

EU-logo og Hav&Fisk-logo

https://www.rekrea-fisk.dk/
11 AUGUST 2022