Finansiering af REKREA-projektet

REKREA-projektet støttes i 2016-2018 af den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som administreres af Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet. 

EU og EMFF-logo 

  

https://www.rekrea-fisk.dk/Intro/Finansiering
17 OKTOBER 2021