Dataindsamling

Dataindsamlingen er den største af REKREA-projektets arbejdspakker. Der er tale om pilotundersøgelser, som skal udvikle indsamlingsmetodikker og indsamle data om fangster og fiskeriindsats samt biologiske data fra det rekreative fiskeri.

En væsentlig del af dataindsamlingen vil foregå ved, at medarbejdere fra DTU Aqua møder fiskerne på fiskepladserne – ombord på turbåde, i havnene, på landingspladser og langs kysten.

Data skal bruges til at supplere og kvalitetssikre den nuværende dataindsamling, som DTU Aqua gennemfører to gange årligt i samarbejde med Danmarks Statistik. 

Projektet fokuserer på kystfiskeri ved Fyn med fokus på havørred, torskefiskeri i Øresund, laksefiskeri i Østersøen og ålefiskeri i Storebælt. Det rekreative fiskeri på de fire arter udgør en vigtig del af det samlede danske rekreative fiskeri, samtidig med at arterne også indgår i erhvervsfiskeriet.  

Læs mere om REKREA-projektets dataindsamling

 

https://www.rekrea-fisk.dk/Intro/Indhold/Dataindsamling
26 SEPTEMBER 2020