Nøglepersoner i REKREA-projektet

En række medarbejdere fra DTU Aqua deltager i REKREA-projektet. Har finder du dem, der leder de forskellige dele af projektet

Projektleder

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
21 15 42 53

Konceptudvikling og behovsanalyse

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
21 15 42 53
Christian Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 31 16

Case study: Torsk i Øresund

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
21 15 42 53

Case study: Laks i Østersøen

Stig Pedersen
AC-TAP
DTU Aqua
35 88 31 41

Case study: Kystfiskeri ved Fyn

Christian Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 31 16

Case study: Ål i Storebælt


Implementering af resultater i rådgivningen

Marie Storr-Paulsen
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 34 41

Samarbejde med interessenter

Mads Christoffersen
Gæst
DTU Aqua
24 65 66 48

Udvikling af database for rekreativt fiskeri


Kommunikation

Karin Stubgaard
Kommunikationsmedarbejder & ph.d.-sekretær
DTU Aqua
35 88 30 33

Om DTU Aqua

DTU Aqua er et institut på Danmarks Tekniske Universitet, som udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Læs mere om DTU Aqua på aqua.dtu.dk

https://www.rekrea-fisk.dk/Intro/Noeglepersoner
17 OKTOBER 2021