Ål. Foto: Michael Ingemann Pedersen.

Ålefiskeri i Storebælt

REKREA-projektet indsamler fangstdata og tæller redskaber fra det rekreative ålefiskeri i Storebælt. Længde og udviklingsstadie af de ål, der fanges i Bælthavet bliver også indhentet.

Hvilke oplysninger indsamles?

REKREA-projektet undersøger det rekreative fiskeri efter ål i Bælthavet (ICES-område 22), nærmere bestemt Storebælt, for at skabe et bedre grundlag for forvaltning af ålen. Målet er at sikre, at der også er fisk i fremtiden.

Hvordan indsamles oplysningerne?

Data om ålefangster i det rekreative fiskeri indsamles via spørgeskemaer, der sendes ud til lokale fiskere. I skemaet spørges der ind til, hvilke dage der fiskes med åleruser, hvor mange ruser der er sat på en given dag, og hvor mange ål der fanges. Det er selvfølgelig frivilligt, om man vil være med, men vi håber, at rigtig mange vil finde tid til at hjælpe os.

Længde og udviklingsstadie bliver indsamlet af DTU Aquas eksisterende netværk af nøglefiskere i ICES-område 22. De noterer allerede længde på de ål, de fanger. I tillæg vil nøglefiskerne indrapportere udviklingsstadiet (om der fanges gul ål eller blank ål) i forbindelse med REKREA-projektet.

Vi arbejder også på at afprøve om overflyvning kan bruges til at identificere typen og mængden af redskaber over større kyststrækninger. Oplysninger, herunder faktuelle redskabsdata (antal ruser pr. flag i udvalgte områder) indsamles i felten i samarbejde med Fiskerikontrollen, så vi kan få afklaret, om overflyvning giver tilstrækkeligt gode data. 

Hvad bruges oplysningerne til? 

Formålet med at indsamle fangstdata fra det rekreative ålefiskeri er at kvalitetssikre resultaterne fra de spørgeundersøgelser, som DTU Aqua laver to gange om året i samarbejde med Danmarks Statistik.

Gode data om rekreative fangster er en forudsætning for at foretage bestandsvurderinger og forvalte bestanden. Ålebestanden har igennem flere årtier været kraftig faldende, og i dag udgør den naturlige åleyngel kun få procent af den mængde, der var almindelig for 30-40 år siden.

 

 

Kontakt

Josianne Støttrup
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 42
https://www.rekrea-fisk.dk/aal
11 AUGUST 2022