Laks. Foto: Stig Pedersen.

Introduktion til REKREA-projektet

Målet med REKREA-projektet er at skabe et bedre grundlag for forvaltning af nogle af de marine fiskebestande, som både fanges af lyst- og fritidsfiskere og af kommercielle fiskere, og derigennem sikre, at der også er fisk til alle i fremtiden.
https://www.rekrea-fisk.dk/intro
2 OKTOBER 2022