Kystfiskeri. Foto: DTU Aqua.

Kystfiskeri ved Fyn

REKREA-projektet sætter fokus på stang- og snørefiskeriet langs vore kyster med Fyn som eksempel

Hvilke oplysninger er indsamlet?

REKREA-projektet sætter fokus på stang- og snørefiskeriet langs vore kyster. Undersøgelserne er blevet fortaget på Fyn (ICES-område 22), som er et populært sted for kystfiskeri, ikke mindst efter havørred, og som samtidig er repræsentativt for kystfiskeriet på landsplan. 

Undersøgelsen gennemføres først og fremmest for at få erfaring med forskellige metoder til at indsamle data om kystnært fiskeri. På sigt er målet at blive klogere på vores fiskebestande og derved forbedre grundlaget for forvaltningen af fiskebestandene. 

Indsamlingen af data på Fyn fandt sted i foråret 2017 og er nu afsluttet. Indsamlingen foregik blandt andet ved, at medarbejdere fra DTU Aqua var på besøg rundt langs de fynske kyster for at interviewe lystfiskerne om, hvor meget de fangede, hvor lang tid de brugte på fisketuren, hvad fangsten vejede og meget andet. 

Hvordan er oplysningerne indsamlet?

I REKREA-projektet har DTU Aqua i foråret 2017 indsamlet oplysninger om kystfiskeriet omkring Fyn på tre måder:

  • Vi har interviewet lystfiskere ude på fiskepladserne og spurgt om deres fangster og fisketure. Når lystfiskerne er kommet hjem, har vi sendt dem et elektronisk spørgeskema med nogle flere spørgsmål. 
  • Vi har lavet lufttællinger fra fly af antallet af fiskere, der stod og fiskede langs den fynske kyst.
  • Vi har etableret et korps af lystfiskere, der har indrapporteret fangster og fisketure via DTU Aquas elektroniske fangstjournal.

Hvad skal oplysningerne bruges til? 

Forskerne har brug for lystfiskernes viden om fisketure og fangster m.v. for at få data, som kan sikre sunde bestande at fiske på fremover. Der er ikke lavet mange danske undersøgelser af, hvordan man bedst indsamler viden fra lystfiskere, som står spredt over et stort areal, fx langs hundrede af kilometer kyststrækning. Hovedvægten i denne del af REKREA-projektet går derfor ud på at undersøge, hvordan man bedst indsamler viden fra lystfiskeri, og projektet tester forskellige metoder i forbindelse med undersøgelserne ved Fyns kyster. På den måde får vi vigtig erfaring, som kan bruges i fremtidige undersøgelser af lystfiskeriet langs vore kyster.

Vi bruger lystfiskeriet langs de fynske kyster som et eksempel. Fyn har en stor lystfisker-turisme, hvor folk kommer fra nær og fjern, ikke mindst om foråret. Vi forventer i den forbindelse, at projektet bidrager med ny viden om omfanget af det fynske forårsfiskeri. Det er viden, som både de lokale lystfiskere og turismeorganisationerne, fx Havørred Fyn, kan drage nytte af i det fremtidige arbejde med at sikre øget turisme og sunde fiskebestande.  

I løbet af 2017 og 2018 vil de indsamlede data blive oparbejdet og offentliggjort.

 

 

Kontakt

Christian Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 31 16
https://www.rekrea-fisk.dk/kystfiskeri
11 AUGUST 2022