Pilk. Foto: DTU Aqua.

Torskefiskeri i Øresund

REKREA-projektet indsamler data om fangst og indsats i det rekreative fiskeri i Øresund og tager biologiske prøver fra torsk

Hvilke oplysninger indsamles?

REKREA-projektets undersøger det rekreative torskefiskeri i Øresund (ICES-område 23) for at skabe et bedre grundlag for forvaltning af torsken i den vestlige Østersø, som både fanges af lyst- og fritidsfiskere og af kommercielle fiskere. Målet er at sikre, at der også er fisk i fremtiden.

REKREA-projektet skal bruge oplysninger om, hvor mange torsk der fanges og oplysninger om fiskenes længde og vægt. Desuden tager forskerne øresten fra torskene for at bestemme alderen.

Både de fisk, som landes, og de fisk, der sættes ud igen, indgår i undersøgelsen.

Hvordan indsamles oplysningerne?

Indsamlingen af data foregår overordnet på tre måder:

  • Turbåds-undersøgelse, hvor DTU Aqua interviewer fiskerne ombord om deres fiskeri og registrerer deres fangst, og der indsamles biologiske prøver.  
  • Privat båds-undersøgelse (access-point survey), hvor DTU Aqua interviewer fiskerne, når de kommer i land ved fx bådramperne. Her bliver fangsten også registreret, og biologiske prøver indsamles.
  • Spørgeskema-undersøgelse, hvor DTU Aqua indsamler oplysninger om, hvad der har betydning for den enkelte fisker i forhold til blandt andet forvaltning af fiskeriet.

Fangsterne fra land og fra fritidsfiskeriet med garn og ruse er i første omgang udeladt fra REKREA-projektets undersøgelser. Projektet vil dog foretage enkelte undersøgelser for at screene for betydningen af disse typer fiskeri.

Det er selvfølgelig frivilligt. om man vil være med, men vi håber, at rigtig mange vil finde tid til at hjælpe os. 

Hvad bruges oplysningerne til?

De oplysninger, som REKREA-projektet får om torskefiskeriet i Øresund, bliver sammenlignet med resultaterne fra de spørgeundersøgelser om det rekreative fiskeri, som DTU Aqua i forvejen laver to gange om året i samarbejde med Danmarks Statistik.

Målet er at forbedre præcisionen af det fangst-estimat, som vi får fra spørgeundersøgelserne, og samtidig indsamle biologiske data i form af længde, vægt og øresten.  

REKREA-projektets biologiske data om torsk skal bruges til at lave en alders-længde-nøgle for torsk i det rekreative fiskeri. Den skal benyttes. når data om torskefangster i det rekreative fiskeri skal indgå i bestandsvurderingerne for den vestlige Østersøtorsk. 


Fakta om fiskeriet

Det rekreative fiskeri i Øresund foregår primært ved, at lystfiskere tager ud med turbåde eller fisker fra private både eller joller, men fiskeriet omfatter også lystfiskeri fra land og fritidsfiskeri med garn og ruse. Turbådsfiskeriet i Øresund er meget udbredt, og mange tusinde danske og udenlandske lystfiskere gæster hvert år turbådene.

DTU Aqua vurderer, at det rekreative fiskeri i Øresund årligt hjemtager omkring 500 tons torsk. Fangsterne kommer primært fra lystfiskeriet fra turbådene og de private både, men inkluderer også fritidsfiskernes fangster med stang og line.

Det danske kommercielle fiskeri efter torsk lander årligt omkring 700 tons torsk fra Øresund. Landingerne kommer næsten udelukkende fra garnfiskeriet, da der er trawlforbud i Øresund.

Kontakt

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
21 15 42 53
https://www.rekrea-fisk.dk/torsk
2 OKTOBER 2022